Laster inn bilder
  • 26032013_154119.jpg
  • 26032013_154152.jpg
  • 26032013_154208.jpg
  • 26032013_154229.jpg
  • 27032013_092017.jpg

We invest in the future.

Our business idea is to create the most profitable independent energy group in Europe.

Kontakt oss

Besøk oss i:

Borgeskogen 47,

3160 Stokke,

Norge

 

Skriv til oss:

Postboks 14

3107 Sem,

Norge

 

eller send oss e-post.

 

Org. nr:

NO 998 929 717 MVA

Våre selskaper:

Vår portefølje består for tiden av følgende selskaper:

 

Oslo Kraft AS

www.oslokraft.no

 

Finkraft Oy

www.finkraft.fi

 

Svekraft AB

www.svekraft.se

 

GNPower Danmark

www.gnpower.dk

European Energy Group

European Energy Group AS ble etablert i 2012 og er et 100 % uavhengig og privateid eierselskap.
Vårt hovedfokus er å utvikle uavhengige Europeiske strømsomsetningsselskaper og å skape langsiktige verdier
gjennom aktivt, profesjonelt og innovativt eierskap.

 

Om oss

European Energy Group AS er et profesjonelt, privateid eierselskap med hovedkontor i Stokke, Norge.  I tillegg består konsernet av 5 heleide datterselskaper i Norge, Sverige, Finland og Danmark innenfor energisektoren. Vårt mål er å utvide vår virksomhet ytterligere i Europa de kommende årene.

 

 

Vår visjon er er å bli det mest foretrukne og raskest voksende

strømkonsern i Europa

 

Våre verdier er basert på disse 4 L'er.

Livet er å leke, lære og samtidig være lønnsom.

 

Vår ledelsesfilosofi er basert på:

Support, strategi og bærekraft.

 

Vi ønsker å opptre støttende mot alle involverte parter for å oppnå våre felles forretningsmål for derved å sikre langsiktig bærekraft.

 

Hvordan vi jobber

Oppstart av et nytt energiomsetningsselskap blir initiert etter grundige forundersøkelser av det aktuelle markedet og tett samarbeid mellom ledelsen i konsernet.

En klar strategi og en ettårsplan blir etablert med den hensikt å oppnå lønnsom drift og positiv kontastrøm så fort som mulig.

 

Når selskapet er etablert med positiv kontantstrøm og lønnsomhet, meisler vi ut en langsiktig vekststrategi for å oppnå suksess i dette markedet. Vi har stor fokus på lønnsom organisk vekst.

 

Våre kritiske suksessfaktorer er tydelig lederskap, god lønnsomhet, positiv kontantstrøm, fornøyde kunder og høyt motiverte og engasjerte medarbeidere.